1999 Uroned

Op 30 maart 1999 was de oprichting van UroNed, de Nederlandse vereniging voor urologie verpleegkundigen een feit. Bij de notaris werden de statuten getekend.

2006 Fusie V&VN

In een extra ledenvergadering van Uroned op 17-11-2006 is besloten om als afdeling Urologieverpleegkundigen te fuseren met de V&VN. De notariële akte is op 20-12-2006 gepasseerd, waarmee de fusie een feit is geworden.