De tarieven die door de RSV worden gehanteerd voor registratie, herregistratie en erkenning worden op advies van de RSV vastgesteld door het bestuur van V&VN en worden van kracht na instemming door de minister van VWS.

 

Type registratie Tijdvak of periode Tarief
Registratie eenmalig vijf jaar geldig € 200,-
Herregistratie eens per vijf jaar € 200,-
Erkenning OI jaarlijks, meerdere specialismen € 1.900,-
Erkenning OI jaarlijks, enkel specialisme € 1.200,-
Praktijkopleidingsplaats jaarlijks per vios € 275,- (2-jarig)
€ 325,- (3-jarig)
Erkenning PI jaarlijks per specialisme In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen
Erkenning PO jaarlijks per specialisme In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen
Inschrijving vios eenmalig In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen
Visitatie per visitatie In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen

Let op: de RSV-tarieven zijn exclusief btw.

Legenda:
OI = opleidingsinstelling
HO = hoofdopleider
vios = verpleegkundige in opleiding tot specialist