Erkenning opleidingsinstelling

Om een verpleegkundige op te leiden tot verpleegkundig specialist heeft de opleidingsinstelling die de MANP-opleiding aanbiedt een erkenning nodig van de RSV. Deze erkenning opleidingsinstelling wordt afgegeven door de RSV nadat uit de opleidingsvisitatie is gebleken dat de opleiding voldoet aan de eisen van het Algemeen Besluit. De opleidingsvisitatie is geïntegreerd binnen de cyclische visitatie in het kader van de NVAO-accreditatie.

Hoofdopleider

De RSV vraagt aan iedere erkende opleidingsinstelling om een hoofdopleider te mandateren die bevoegd is om afspraken te maken over de kwalitatieve borging van het cursorisch en praktijkonderwijs van de MANP-opleiding. De hoofdopleider (in de meeste gevallen ook de coördinator van de MANP-opleiding binnen de opleidingsinstelling) fungeert voor de RSV als het vaste aanspreekpunt namens de opleidingsinstelling.

Erkende opleidingsinstellingen

Bekijk het overzicht van alle erkende opleidingsinstellingen met hun contactgegevens of bezoek de websites van de afzonderlijke MANP-opleidingen: