Erkenning praktijkopleider

Het praktijkdeel van de MANP-opleiding dient de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) te volgen bij een praktijkinstelling, onder toezicht van een door de RSV erkende praktijkopleider. Dit is een van de vereisten om na afronding van de MANP-opleiding geregistreerd te kunnen worden in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Een praktijkopleider dient zich te houden aan de eisen zoals gesteld in de beleidsregel ‘Erkenning praktijkopleider'. De RSV raadt verpleegkundig specialisten die praktijkopleider willen worden dan ook aan om voorafgaand aan het aanvragen van erkenning deze beleidsregel goed door te nemen.

Indien binnen het expertisegebied waarbinnen de vios wordt opgeleid geen verpleegkundig specialist werkzaam is die voldoet aan de erkenningseisen, kan bij uitzondering een geneeskundig specialist optreden als praktijkopleider, mits deze kan voldoen aan de eisen zoals gesteld in de beleidsregel ‘Erkenning praktijkopleider’.

De procedure voor het aanvragen van erkenning gaat als volgt:

1. De beoogd praktijkopleider heeft afspraken gemaakt met de praktijkinstelling en de opleidingsinstelling.
2. Vervolgens vraagt zij erkenning aan via onderstaande knop ‘Aanvragen erkenning praktijkopleider’.
3. De RSV erkent, na goedkeuring, de praktijkopleider en zet deze als zodanig in het systeem.

Aanvragen erkenning praktijkopleider

Overzicht praktijkopleider
Als praktijkopleider krijg je via je Mijn V&VN-account toegang tot een overzicht waar je alle verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios) ziet die aan jou als praktijkopleider staan gekoppeld:

  • Log in op je Mijn V&VN-account;
  • Klik na inloggen op 'Mijn registers';
  • Klik vervolgens op ‘Overzicht praktijkopleider’.

Zodra je minimaal twee maanden de praktijkopleider bent van een vios, is het mogelijk om een bewijs van erkenning op te vragen. Je vraagt eenvoudig het bewijs van erkenning aan via het overzicht onder de kop ‘Erkenning’. Kies vervolgens het betreffende jaar en klik op 'Certificaat aanvragen'. Het certificaat zal per e-mail naar je worden verzonden.

Tarief
Het tarief voor de erkenning van de praktijkopleider is verwerkt in het tarief praktijkopleidingsplaats dat jaarlijks wordt betaald door de praktijkinstelling. Lees meer over de tarieven.

Meer informatie

Meer informatie over de erkenning van praktijkinstellingen en praktijkopleider, of over de opleiding tot verpleegkundig specialist, vind je in de brochure ‘Informatie voor de praktijkinstelling’. Tevens is voor een erkende praktijkopleider informatie over de praktijkopleidingsplaats en de visitatie van belang.

Regelgeving erkenning praktijkopleider